Kas yra konstrukcinis žingsnis

Klausimas:
Galbūt galit paaiškinti kas yra konstrukcinis žingsnis 6m? Nes ruošiuosi statyti ūkinį pastatą, 80 m2 matuojant vidaus matmenis, ir sakė, jog galiu konstrukcinį žingsnį max daryti 6m. Kas tai tokio nelabai suvokiu...
Komentarai:
Konstrukcinis žingsnis - anga, plotis tarp laikančių sienų.
Lauras Paulauskas, Architektas Lauras Paulauskas
Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 “Statinių klasifikavimas“ VI skyriaus pirmo skirsnio 19 p. nurodyta, kad nesudėtinguose statiniuose atstumas tarp atraminių konstrukcijų neturi viršyti 6,0 m.

Trumpai paaiškinanti šį punktą būtų galima taip – jeigu Jūsų planuojamame pastate laikančiųjų konstrukcijų (pvz. perdangos ar sąramos) ilgis tarp atramų, į kurias tos konstrukcijos remiasi (pvz. laikančiosios sienos ar kolonos), bus didesnis nei 6,0 m, tuomet Jūsų pastatas bus priskiriamas Neypatingų statinių kategorijai (arba Ypatingų statinių kategorijai, jeigu tarpas tarp atramų bus >12 m) ir tuomet jau būtinai reikės gauti statybą leidžiantį dokumentą ir pasirengti projektą.

Papildomai rekomenduotume atkreipti dėmesį į tai, kad Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas…>“ 3 priedo 1 dalyje yra nurodyta kada privaloma gauti leidimą statyti naują nesudėtingą statinį ir, tuo pačiu, pasirengti supaprastintą statybos projektą:
1. Jeigu statybą vykdoma kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, Kuršių nerijoje, upėje ar jos dalyje…>
2. Mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą [8.15] įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant II grupės nesudėtingąjį statinį…>

Tikimės ši informacija Jums bus naudinga.
Konstrukcinis žingsnis reiškia, kad nuo vienos atramos (kolonos, laikančios sienos) turi būti ne didesnis kaip 6 metrai. Tai reiškia, kad perdanga/stogas, jūsų ūkiniame pastate turi būti paremta ne rečiau kaip kas 6 metrai (perdangos balkiai negali būti ilgesni kaip 6 metrai). Konstrukcinis žingsnis dar vadinamas tarpatramiu, tarpu tarp atramų.
Kristina Rašimienė, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: