Ką galima statyti sodo sklype

Klausimas:
Paskutiniu metu taip dažnai keičiasi statybų įstatymai, kad nebesusigaudau ką galima statyti sodo sklype. Turime sodo sklypą su labai mažu namuku. Ar 2018 m. vis dar galioja ta išimtis, kad statant sodo namą iki 8,5 m aukščio ir iki 80 kv. jam nereikalingas statybos leidimas ir nėra privaloma A+ naudingumo klasė? Ar reikalingas projektas? Ar būtina / nebūtina kartu projektuoti nuotėkas ir vandenį?
Komentarai:
Sodo namas yra negyvenamasis namas, o skirtas poilsiui, kuriam nenustatomi energinio naudingumo reikalavimai. Jis skirtas apsistoti ne daugiau 4 mėn. per metus. Sodo sklype galite statytis be projekto ir leidimo statybai, bet privalėsite užtikrinti, kad statyba vyktų pagal visus teisės aktus ir reglamentus, nepažeistų trečių šalių interesų ir kt. Todėl rekomenduoju užsakyti projektą pas architektus, tokiu būdu bus užtikrinta, kad nebus pažeisti jokie teisės aktai.
Jei norite registruoti nesudėtingąjį statinį kaip gyvenamąjį namą iki 80m2, reikia parengti supaparastintą statinio statybos projektą, gauti leidimą statybai. Tas pats su inžineriniais statiniais. Sodo namui nereikia vandentiekio ir nuotėkų, gyvenamajam reikia.
Irmantas Pinkoraitis, Architektų studija "Archipas"
Jei sodo bendrijoje planuojate statyti sodo namą ( iki 80 m2 ir 8.5 m aukščio), kuris yra priskiriamas prie I gr. nesudėtingų statinių (STR 1.01.03:2017 „STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“ 2 lentelė), jam rengti projekto bei statyti leidimo/derinimo NEREIKIA, nebent jūsų sklypas tenkina STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ išvardintus atvejus (tokiu atveju ir projektas, ir leidimas yra būtini):

1. kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, Kuršių nerijoje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą [8.15] įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą [8.41], Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant I grupės nesudėtingąjį statinį;
2. mieste [8.10], konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą [8.15] įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą [8.41], gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą [8.18] šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant II grupės nesudėtingąjį statinį;
3. statant II grupės nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą;
4. magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, – statant I ir (ar) II grupės nesudėtingąjį statinį.
Romas , G.R.A.P.A.
Sodo namą sodininkų bendrijų teritorijoje (ne mieste ir ne saugotinoje teritorijoje) iki 80m² bendro vidaus ploto ir 8,5m aukščio galima statyti be projekto ir statybos leidimo. Jei namelis bus negyvenamas ir nešildomas, tuomet A+ klasės reikalavimai netaikomi. Vandentiekio ir nuotėkų įsirengti neprivalote. Pastebėjote, parašiau, kad jei sklypas yra ne miesto teritorijoje? Taigi, jei sodo sklypas mieste arba jei sklypas saugotinoje teritorijoje (regioniniai parkai, kultūros paveldo vietovės ir pan.) - projektas ir leidimas sodo namui taip pat privalomas, tik energinės klasės reikalavimai netaikomi ir nuotėkos su vandentiekiu nebūtini (jei nėra vonios arba tualeto).

Jei namelis bus gyvenamas visus metus, ir norėsite deklaruoti ten gyvenamąją vietą - tai namo paskirtis gyvenamoji. Tokiu atveju reikalingas projektas, statybos leidimas ir A+ klasė privaloma. Vandentiekis ir nuotėkos projektuoti ir įrengti privalomos.
Kristina Rašimienė, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis:
 
Klausk
eksperto