Detaliojo plano koregavimas

Klausimas:
Noriu pirkti du namų valdos sklypus po 25 arus. Ar galima viename sklype statyti namą, o kitame pagalbinius pastatus (ūkinį, sandėliuką ir pan.)? Ar tokiu atveju būtina sklypus apjungti? Detaliajame plane nurodyta užstatoma teritorija man netinka. Kiek kainuotų patraukti ją į kitą vietą? Ar galima tą daryt? Sklype nėra jokių dujotiekių, tik numatoma elektros pastotė. Ar galima statyti tvorą ar sodinti medžius ant servituto, kuris patenka į mano sklypą? Realiai esamo keliuko neužblokuočiau. Šalia sklypo yra lauko keliukas, prie kurio prijungta 4m mano sklypo, kur numatytas inžinerinis koridorius ir servitutas. Ką šio sklypo dalyje galiu daryt?
Komentarai:
Taip statyti galima. Detaliojo korektūros reikės keičiant užstatymo tinklelį. Užtverti servitutą galima tik tinklams, bet jei tai kelio servitutas užtverti galima.
Lauras Paulauskas, Architektas Lauras Paulauskas
Detaliojo plano sprendinius galima koreguoti rengiant techninį darbo projektą, tai vadinasi: detaliojo plano sprendinių koregavimas techninio darbo projekto rengimo metu. Vadinasi, kai projektuos jums gyvenamąjį namą, tuo etapu projektuotojas gali pakoreguoti detaliojo plano sprendinius. Ką galima tokiu atveju keisti, reikia vadovautis Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymą "dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" 2014 m. sausio 2 d. Nr. D1-8 318 p.
Servituto rėžimą nustato Civilinio kodekso VII Skyrius Servitutas.
Trumpai tariant servituto zonos negalite užtverti tvora ar kitais riboženkliais, tvora turėtų būti tveriama už servituto ribos, nes servitutas suteikia teisę kitiems asmenims naudotis jūsų sklypo dalimi servitute numatytais tikslais. Taip išeina, kad 4m jūsų sklypo jums kaip ir nebepriklauso, tvoros negalite užtverti.

Vienbučių gyvenamųjų namų paskirties žemėje galima statyti: gyvenamuosius namus ir priklausinius (pagalbiniu ūkio pastatus), kurie tarnauja pagrindiniam daiktui. Kiekviena savivaldybė į šį procesą žiūri savotiškai, vienos leidžia statyti pagalbinius pastatus, kai nėra gyvenamojo namo, kitos neleidžia - teiraukitės savo savivaldybėje.

Norint sujungti sklypus į vieną, reikalinga rengti naują detalųjį planą, nes jūsų atveju sujungimas galimas tik naujo detaliojo plano rengimo atveju, t.y. dabar galiojančio detaliojo plano sprendinius galima keisti (sujungti sklypus) tik rengiant naują detalųjį planą. Kol nėra naujo detaliojo plano, lieka galioti dabartinis.
Kristina Rašimienė, Ekspertai.lt
Jei norite keisti detaliajame plane reglamentuotą užstatymo zoną, greičiausiai reikės rengti detaliojo plano korektūrą, tai nuspręs savivaldybė, kai pateiksite prašymą ketinimams.
Kiti rūpimi klausimai priklauso nuo sklypo bei detaliojo plano situacijos, jos nematant nieko konkretaus negalima pasakyti.
Paulius, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: