Namo statyba sklype su aukštos įtampos laidais

Klausimas:
Ar įmanoma ir ar verta ūkio paskirties žemės sklypo, kurio pakraščiu eina aukštos įtampos elektros laidai - stulpai, bandyti keisti į gyvenamosios paskirties ir kokie reikalavimai būtų taikomi namo statybai sklype?
Komentarai:
Tikrai neapsimoka. Priklausomai nuo įtamos laiduose yra skaičiuojama apsaugos zona kurioje negalima statyba. Tačiau gyvenamosios paskirties sklypas visad bus vertingesnis nei žemės ūkio paskirties. Kiekviena situacija reikia nagrinėti individualiai.
Nematant dokumentu sunku pasakyti kas galima ir ar verta. Bendru atveju galioja žemiau nurodytos apsaugos zonos. Šiose zonose gyv. namus statyti draudžiama.Ištrauka iš Specialiųjų žemės ir miško naudojio sąlygų: "Elektros oro linijos apsaugos zona - žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų vertikalių plokštumų, lygiagrečių elektros linijos ašiai, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų. Elektros oro linijos apsaugos zonos plotis nustatomas atsižvelgiant į šios linijos įtampą:iki 1 kV - po 2 metrus;6 ir 10 kV - po 10 metrų;35 kV - po 15 metrų;110 kV - po 20 metrų;330 ir 400 kV - po 30 metrų;750 kV - po 40 metrų."
Mantas, UAB "Archas"
Indukuotos įtampos zona - zona išilgai 110 kV ir aukštesnės įtampos kintamosios srovės oro linijos (OL), kurią sudaro žemės ruožas ir oro erdvė, iš abiejų pusių apriboti vertikaliomis plokštumomis, kurios yra nutolusios nuo šios oro linijos ašies mažiau kaip:- 110 kV įtampos OL - 100 m;- 330-400 kV įtampos OL - 200 m.Taigi, prie elektros linijų statyti namo arčiau negalima.
Irmantas, Ekspertai.lt
Viskas priklauso nuo elektros įtampos galingumo, nes nuo to priklauso linijos apsaugos zona. Pvz: jei tekantis el. galingumas yra 10 kilovoltų, tai apsauginė zona yra 10 metrų, t.y. 1m/ 1 kV. Išsiaiškinę šiuos dalykus galėsite nuspręsti, ar apsimoka keisti paskirtį likusiam žemės plotui.
Nerijus Aleškevičius, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis:
 
Klausk
eksperto