Apribojimai norint statyti draustinyje

Klausimas:
Planuoju įsigyti apie 3 Ha žemės ūkio paskirties žemės Merkinės geomorfologinio draustinyje (Konservacinė funkcinio prioriteto zona). Iš jų, 42a numatyti namų valdos - lokaciją leidžia pasirinkti, dėl šito bendrauju su geodezininku. Pagrindinis klausimas šiai dienai, kokie apribojimai galioja norint statyti dviaukštį namą, pirtį, pavėsinę, kasant tvenkinį, įsirengiant baseiną ir pan.? Ar galima apsitverti teritoriją?
Komentarai:
Saugotinose teritorijose, paprastai, riboja sklypų užstatymo plotą, dažnai bendras sklypo užstatymo plotas nustatomas ne didesnis kaip 200-500m², priklauso nuo saugotinos teritorijos tipo, ir konkrečios sklypo vietos. Sodybos parinkimo metu bus nustatoma teritorija, kur statyba bus leistina, tačiau turite turėti omeny, kad negalėsite užstatyti labai daug ir labai aukštų pastatų. Paprastai leidžia statyti ne aukštesnius kaip 8,5m pastatus, gyvenamuosius namus leidžia statyti ne didesnio kaip 120m² užstatymo ploto, kelia reikalavimus architektūrai. Reikalavimų tikrai bus, negalėsite statyti bele kiek, bele ko ir bele kur. Apribojimų tikrai bus.
Draustiniuose draudžiama:
1. statyti statinius, nesusijusius su draustinio steigimo tikslais, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, t.p. nustatant juridinį faktą) bei virtose, nustatytose draustinių tvarkymo ir bendrojo planavimo dokumentuose;
2. tvenkti ir reguliuoti natūralias upes, keisti jų vagas ir natūralų ežerų vandens lygį;
3. statyti pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50m nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos;
4. įrengti naujus su draustinio paskirtimi nesusijusius, didesnius kaip 0,1 hektaro vandens telkinius;
5. įrengti išorinę reklamą, nesusijusią su draustinyje saugomais kompleksais ir objektais (vertybėmis), išskyrus miestų ir miestelių teritorijas;
6. atlikti kitą veiklą, kuri gali pakenkti saugomiems objektams.
Kristina Rašimienė, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: