Minimalus pastato atstumas nuo daugiabučio

Klausimas:
Šalia daugiabučio (5 aukštų) namo greta esančiame privataus namo sklype planuojamas statyti garažas (vienas jau pastatytas). Garažą planuoja statyti kliudant daugiaaukščio namo teritoriją. Pirmuosiuose aukštuose gyvenančių gyventojų langai būtų užtamsinti. Koks minimalus atstumas turėtų būti išlaikytas, kad atitiktų ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų ir higienos normų reikalavimų? Ar tokiu atveju turi priimti sprendimą bendrija, ar vis gi turėtų būti atsižvelgiama į konkrečiuose butuose, gyvenančių savininkų sutikimą (šiuo atveju 3 butai, prie kurių langų planuojama statyba)?
Komentarai:
Minimalus atstumas tarp pastatų turi būti 6 metrai, jei abu statiniai I gaisrinio atsparumo laipsnio, jei gaisrinio atsparumo laipsnis yra II arba III, atstumai tarp pastatų turi būti 8-12 metrų. Pastatai turi būti statomi išlaikant 3 metrų atstumą iki sklypo ribos, jei toks atstumas nėra išlaikytas, privaloma gauti kaimyninio sklypo savininko sutikimą raštu. Jei žemė yra valstybinė, tuomet sutikimo reikia kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą.
Projektavimo metu skaičiuojamas pastato gaisrinio skyriaus plotas, jei minimalūs atstumai iki gretimų pastatų neišlaikomi, į gaisrinio skyriaus plotą turi būti įtrauktas ir to kito pastato plotas. Jei susumavus pastatų plotus gaisrinio skyriaus reikalavimai tenkinami, kaimyninio pastato savininko sutikimai nereikalingi.
Kristina Rašimienė, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: