Statybų leidimo pratęsimas

Klausimas:
Nusipirkome nebaigtos statybos namą. Baigtumas 85 proc. įregistruotas registrų centre. Ar reikia perrašyti statybos leidimą savo vardu? Kur ir kokiu būdu kreiptis dėl statybų leidimo pratęsimo?
Komentarai:
Statybos leidimai nebeperregistruojami, tik yra reikalavimas kas penkerius metus fiksuoti nebaigtą statybą; tai jei prieš pardavimą buvo registruota nebaigta statyba, kitą kartą registruoti nebaigtą statybą reikės po penkerių metų.
Jau keli metai, kai pasikeitus savininkui statybos leidimo perrašyti nereikia. Leidimas išduodamas sklypui ne žmogui.
Lauras Paulauskas, Architektas Lauras Paulauskas
Jums statybų leidimo prasitęsti nereikia. Kai baigsit įsirengti - bus galima deklaruoti užbaigtą statybą statybos inspekcijoje bei registruoti namą registrų centre kaip užbaigtą.
Dalius, MB Memelex
Statybos leidimo savo vardu persirašyti nereikia. Kai norėsite namą priduoti tiesiog prie dokumentų pridėsite naują nuosavybės dokumentą jau su savo pavarde.
Jei statybos leidimas galiojo 2010-10-01 dieną, tuomet jo galiojimo laikas pratęstas neribotam laiko tarpui. Jei statybos leidimas nebegaliojo 2010-10-01, tuomet jūs nebeturite galiojančio statybos leidimo, turite gauti naują statybos leidimą, t.y. juk turi būti parengtas projektas, atitinkantis šiai dienai galiojančius teisės aktus, iš naujo suderintas ir gautas naujas statybos leidimas.
Kristina Rašimienė, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: