Kaimo turizmo sodybos statyba

Klausimas:
Turiu 3 ha. žemės sklypą ir ūkininko pažymėjimą. Norėčiau pastatyti apie 200 kv. m namą ir dvi pirtis. Viena pirtis būtų iki 80 kv. m, o kita - virš 80 kv. m. Ar kiekvienam pastatui reikia atskiro leidimo statyboms? Tai būtų kaimo turizmas. Kas planuoja ir patvirtina statinių planus?
Komentarai:
Kaimo turizmo sodybai vienu metu rengiamas vienas projektas, todėl ir statybos leidimas visiems jūsų minėtiems statiniams suteikiamas vienas. Paprastai ūkininko sodybos statinių vietą nurodo architektas, derinimo procedūrą atlieka matininkai. Arba galimas ir kitas variantas, jog parengus vietos parinkimo projektą, statinių projektą rengia ir derina pats architektas (inžinerines dalis parengia tos srities projektuotuojai).
Karolis , 2k projektai
Kadangi jau turite ūkininko pažymėjimą, Jums reikia, kad matininkai parengtų kaimo plėtros projektą. Tame projekte bus numatytos užstatymo ir kitos zonos. Tuomet, kai yra parengtas ir suderintas kaimo plėtros projektas, reikia užsakyti projektavimo sąlygų sąvadą ir remiantis gautomis sąlygomis parengti techninį projektą numatomiems statiniams. Jei viską derinate tuo pačiu etapu, statybų leidimas yra išduodamas iš karto visiems statiniams.
Paprasčiausia kreiptis į vietinį savivaldybės architekturos ir teritorijų skyrių, jie išduoda visus leidimus ir tvarko dukumentaciją, todėl ir išsamų atsakymą gausite iš jų.